SABIKA KAYDI ALMAK İÇİN  GEREKLİ BİLGİLER

(ADLİ SİCİL BİLGİLERİNİN VERİLMESİ HAKKINDA BİLGİLER)
- Kişinin bizzat kendisinin nüfus cüzdanı ile müracaat etmesi,
 - 18 yaşından küçükler için;Annesi,Babası veya velileri alabilir

        -Adli Sicil Bilgisinin ne amaçla istendiğinin dilekçede açıkça belirtilmesi,(İşyerine,Fabrikaya,Sürücü Kursuna,Belediye Bşk,ihale işlemlerine,Emniyet müd.Dersaneye,Yurt Müd,Üniversite kayıt işlemlerine,askeri okullara gibi.)

 
         - Adli Sicil Belgesi almak için gerekli dilekçeyi çizgisiz dosya kağıdına,A 4 kağıdına kendiniz yazabileceğiniz gibi,giriş katında bulunan Edirne barosuna ait fotokopi odasındanda 50 Ykr'ye temin edebilirsiniz.

-Adli Sicil Kanunun 17.maddesi gereği,Sabıka kaydı çıkartılması sırasında işlem bedeli olarak 5 YTL ücret alınmaktadır.

         - Saat 08:30  -  16:30 arası  Adli Sicil Şefliğine müracaat edildiğinde hiç beklemeden, nüfusa kayıtlı olduğunuz yere bakılmaksızın 1-2 dakika içerisinde sabıka kaydı alabilirsiniz.

     
          Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler:
        - Edirne Adliyesi Ana Bina giriş katında bulunan ADLİ SİCİLŞEFLİĞİ”NE müracaat edilmelidir.(Fotokopinin tam karşısındaki ilk oda)

        Adli sicil kaydı istemine ilişkin:      Dilekçe Örneği


        Sabıka kaydı Silinmesine 
ilişkin:    Dilekçe Örneği