EDİRNE  BTOİC (KAPALI) CEZA İNFAZ KURUMU

HÜKÜMLÜ ve TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA

 

            Hükümlü ve tutukluların görüşmeleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:

                Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular dışında kalan hükümlü ve tutuklular ziyaretçiler ile görüşebilir.

                Hükümlü ve tutuklular yakınları ile haftada bir kez olacak şekilde, üçü kapalı biri açık görüş olmak üzere ayda dört kez görüşme yapabilir.

                Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, onbeş günde bir kez olmak üzere; biri açık diğeri, kapalı görüş biçiminde ayda iki kez görüşme yapabilir.

 

            KAPALI GÖRÜŞ                               :

 

            Kapalı görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin her türlü maddi temasın önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği ve ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan görüşmelerdir.

 

            Ziyaret edebilecek kişiler               :

 

            Hükümlü ve tutuklular ; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir. Ayrıca;

                Bunların dışında kalan üç ziyaretçisinin açık kimliği ve adresini ceza infaz kurumuna bildirip, bunlarla görüş yapabilir.

                Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanları; eşi, çocukları, torunları, torunlarının çocukları, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, büyükannesi ve büyükbabasının anne ve babaları, kardeşleri ve vasisi dışında kimse ziyaret edemez.

 

            AÇIK GÖRÜŞ                     :

 

            Açık görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin maddi temasına imkan verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.

               

                Ziyaret edebilecek kişiler               :

 

            Hükümlü ve tutuklular, anne, baba, eş, çocuk ve torunlarıyla; her ayın 15 inden sonra gelen ilk Pazartesi günü açık görüş yapabilir.

                Kınama cezası dışında disiplin cezası almış ve bu cezası kaldırılmamış hükümlü ve tutuklular açık görüşten faydalanmaz.

 

Görüş süresi ve saatleri   :

 

            Kapalı görüşler, yarım saatten az, 1 saat fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında her Pazartesi günü yapılır.

                Açık ziyaretler; yarım saatten az, bir saatten fazla olmamak kaydıyla her ayın 15’den sonra gelen ilk Pazartesi günü  09.00 – 17.00 saatleri arasında yaptırılır. Ziyaret süresi görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler.

 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanların görüş usulü  :

 

            Ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükümlü olanlar eşi, çocukları, torunları, torunlarının çocukları, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, büyükannesi ve büyükbabasının anne ve babaları, kardeşleri ve vasisi ile ancak; teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün belirleyeceği gün, saat ve koşullar içinde, onbeş  günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere görüşebilir.

 

EDİRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA

KALAN HÜKÜMLÜLERİN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA

 

            AÇIK GÖRÜŞ                     :

 

            Açık görüş, hükümlü ile ziyaretçilerin maddi temasına imkan verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.

 

            Ziyaret edebilecek kişiler               :

 

            Hükümlüler; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir.

 

                Görüş süresi ve saatleri   :

            Açık ziyaretler; yarım saatten az, bir saatten fazla olmamak kaydıyla her Pazar günü                                                09.00 – 17.00 saatleri arasında yaptırılır. Ziyaret süresi görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler.

 

ZİYARETÇİLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

                Ziyaretçiler kapalı ve açık görüşlerde; yanlarında kimliği ve akrabalık derecesini (Evlilik Cüzdanı, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği)  belgelemek koşuluyla, ziyarete gelir.

                Ziyaretçiler; Ceza İnfaz Kurumuna girerken üzerlerinde ve çantalarında, içeriye girmesi yasak olan; cep telefonu, sim kart, batarya, şarj aleti, mermi, tabanca, uyuşturucu (esrar, eroin, v.b.) maddeleri bulundurmayacaklardır.